Uzupełnij brakujące dane
Liczba wysłanych apeli: 2046
Zakończono 11-07-2023

 

 

Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego,

zwracam się do Państwa z apelem o zmianę stanowiska wobec niebezpiecznej, antydemokratycznej i antyprzyrodniczej nowelizacji tzw. ustawy ocenowej. Ten rządowy projekt to nic innego jak kneblowanie głosu społeczeństwa i samorządów w bronieniu swoich okolic przed inwestycjami, które decydenci uznają za „strategiczne”. Nowelizacja zakłada również wyłączenie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Takie prawo będzie niezgodne z Konstytucją RP oraz prawem europejskim. 

Założenia nowelizacji tzw. ustawy ocenowej:
  • z procedury wykluczono udział społeczeństwa – nie będzie więc konsultacji społecznych;
  • ograniczono także obowiązki w zakresie informowania społeczeństwa o planach inwestycyjnych;
  • nowelizacja ogranicza mieszkańcom prawo do sądu;
  • kontrolę stracą lokalne samorządy, ponieważ nowelizacja umożliwia budowę inwestycji sprzecznych z zapisami planów zagospodarowania przestrzennego;
  • zniesiono zakaz realizacji przedsięwzięć znacząco negatywnie oddziałujących na obszary Natura 2000. Zagrożone dewastacją są więc najcenniejsze przyrodniczo tereny w Polsce, ważne także dla branży turystycznej. 
Nie ma mojej zgody na kneblowanie społeczeństwa, tak jak chciałby tego rząd Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa o stanięcie po właściwej stronie – po stronie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Nie dla Lex Knebel! 

Z poważaniem