Menu główne:

Jesteś tutaj: Działania / Puszcza Białowieska / Wprowadzenie

Puszcza Białowieska

Ciężko okaleczona, ograbiona z drzew i ze zwierząt, ale we współczesnej Europie jedyna przypominająca jeszcze prapuszczę, która sześć tysięcy lat temu otulała Niż Europejski od Karpat po Bałtyk. Na naszych oczach rozgrywa się ostatni akt jej dziejów

Prof. Simona Kossak „Saga Puszczy Białowieskiej”

Puszcza Białowieska jest ostatnim na Niżu Europejskim dobrze zachowanym kompleksem leśnym o charakterze naturalnym. Od tysięcy lat trwają w niej naturalne procesy przyrodnicze. Dlatego też stanowi najważniejszą, oraz jedną z ostatnich ostoi wielu ginących gatunków, zwłaszcza grzybów, ptaków i bezkręgowców określanych mianem reliktów lasu pierwotnego. Są to głównie gatunki związane ze starymi, obumierającymi, drzewami, które osiągają w Puszczy gigantyczne rozmiary. Puszcza jest unikalnym polem do badań przyrodniczych, pozwalających na poznanie funkcjonowania ekosystemów bez ingerencji człowieka.

Niestety, bogactwo przyrodnicze i sława tego położonego na pograniczu Polski i Białorusi wyjątkowego lasu nie zapewniły mu skutecznej ochrony. Jedynie ok. 30 % obszaru polskiej części Puszczy chroniona jest w formie parku narodowego i rezerwatów przyrody z których do niedawna pozyskiwano drewno. W pozostałej części kompleksu prowadzona jest gospodarka leśna, która powoduje zmniejszanie powierzchni ostatnich skrawków lasów naturalnych. Wprowadzane przez Administrację Lasów Państwowych w obszarze zagospodarowanym kompromisowe rozwiązania ochronne nie sprawdzają się. Nie są nawet przestrzegane obowiązujące, nieadekwatne do potrzeb rygory ochronne, jak np. zakaz wycinania ponadstuletnich drzew niektórych gatunków, czy zakaz niszczenia miejsc rozrodu najcenniejszych gatunków zwierząt. Innymi, ważnymi zagrożeniami dla dziedzictwa przyrodniczego Puszczy są: zabudowa puszczańskich polan, polowania i antropopresja.

Naukowcy ostrzegają, że Park Narodowy stanowi za małą powierzchnię do zachowania bioróżnorodności Puszczy i od stanu zachowania całego kompleksu zależy przetrwanie najcenniejszych gatunków, z których wiele chronionych jest dyrektywami Unii Europejskiej. Dlatego cały obszar tego wyjątkowego lasu, stanowiącego obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości powinien zostać objęty ochroną w formie parku narodowego. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i ludziom.

Możesz wesprzeć finansowo kampanię ratowania Puszczy Białowieskiej
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski
INVEST BANK S.A., Oddział w Białymstoku
Nr konta: 94 1680 1248 0000 3000 0968 1679

www.batory.org.pl
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego