Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stanowisko Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w sprawie obywatelskiego protestu w obronie Puszczy Karpackiej

DODANE: 7-5-2021

turnica-cms.jpg

Wobec 40 lat starań o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, prac naukowych i głosu przyrodników wspierających tę ideę, a także petycji i apeli, podpisanych przez kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków, przy równoczesnej bierności władz a dewastacji dokonywanej tego bezcennego przyrodniczego skarbu przez obecnego zarządcę – Lasy Państwowe – Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wyraża pełne poparcie dla obywatelskiego ruchu nieposłuszeństwa i zachęca do wsparcie Inicjatywy Dzikie Karpaty.

Pełna treść stanowiska

Mimo ogromnych wysiłków naukowców, przyrodników i społeczeństwa włożonych w stworzenie koncepcji parku oraz jej propagowanie, państwo polskie całkowicie zawiodło oczekiwania Polek i Polaków. Żaden rząd od 1990 r. nie odważył się utworzyć Turnickiego Parku Narodowego, poddając się blokowaniu tej inicjatywy przez Lasy Państwowe. Brak woli instytucji państwowych i lekceważenie przez nie woli społeczeństwa nie pozostawia innej drogi niż protest i obywatelskie nieposłuszeństwo – mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Przypomnijmy: teren projektowanego parku narodowego to jeden z ostatnich w Polsce kompleksów leśnych, gdzie zachowały się duże fragmenty lasów naturalnych. Świadczy o tym występowanie szeregu gatunków reliktowych lasów naturalnych, takich jak chrząszcze saproksyliczne (zgniotek cynobrowy, ponurek Schneidera, zagłębek bruzdkowany). Lasy te należą do najcenniejszych lasów pogórza Polski, ostatnich pozostałości Puszczy Karpackiej.

Nasze postulaty:

  1. Utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.
  2. Wprowadzenie natychmiastowego moratorium na wycinkę drzew na terenie projektowanego parku.
  3. Deklarujemy pełne wsparcie dla akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa prowadzonej w Puszczy Karpackiej.
  4. Apelujemy do wszystkich osób, którym zależy na przyrodzie o pomoc Inicjatywie Dzikie Karpaty poprzez: fizyczne uczestnictwo w obronie lasu, dzielenie się informacją o proteście w mediach społecznościowych, wsparcie rzeczowe i finansowe.

Wierzymy, że tylko solidarnymi działaniami możemy przeciwstawiać się przemocy państwa wobec dzikiej przyrody.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, suchy@pracownia.org.pl