Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Portal Wirtualna Polska opublikował sprostowanie nieprawdziwych informacji z artykułu Tomasza Molgi, dotyczących powiązań członków Pracowni z budową zamku w Stobnicy

DODANE: 25-2-2019

5 lutego br. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny zobowiązał Redaktora Naczelnego portalu internetowego Wirtualna Polska do bezpłatnego opublikowania na stronie głównej portalu internetowego WP Wiadomości (wiadomości.wp.pl) sprostowania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji dot. rzekomych powiązań członków Pracowni na rzecz Wszystkich Istot z budową zamku w Stobnicy.

Przypomnijmy, że artykuł dziennikarza Tomasza Molgi „Jak sobie załatwili zamek w Puszczy Noteckiej. Budowę poparli zagorzali ekolodzy” z dnia 10 lipca 2018 r. był fikcją dziennikarską, godzącą nie tylko w dobre imię Pracowni, ale w wiarygodność całego ruchu ekologicznego (szerzej pisaliśmy o tym tu: https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/445-klamstwa-na-temat-udzialu-pracowni-w-inwestycji-dot-zamku-nad-notecia)

Stowarzyszenie podjęło stosowną interwencję m.in. poprzez pozew o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Zgodnie z wyrokiem sądu, sprostowanie zostało zamieszczone na głównej stronie portalu Wirtualna Polska i jest dostępne pod linkiem: https://wiadomosci.wp.pl/sprostowanie-artykulu-pt-jak-sobie-zalatwili-zamek-w-puszczy-noteckiej-budowe-poparli-zagorzali-ekolodzy-6351490342975617a

Treść sprostowania:

Sprostowanie artykułu pt. „Jak sobie załatwili zamek w Puszczy Noteckiej. Budowę poparli zagorzali ekolodzy”

We wspomnianym artykule podano Czytelnikom nieprawdziwe i nierzetelne informacje, dotyczące działalności Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Pana Rafała Kurka.

Pan Rafał Kurek, jak i inni przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – nigdy nie uczestniczyli w sporządzaniu ekspertyz środowiskowych i innych dokumentów, związanych z budową zamku w Puszczy Noteckiej, jak również – nie wspierali w realizacji tej inwestycji, w jakimkolwiek zakresie. Inwestycja nie była nigdy przedmiotem spotkań Rady Fundacji Fauny Polski.

Celem powołania Rady była idea powstania "wilczego parku" w miejscu Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w celu kontynuacji działań dla ochrony wilków zapoczątkowanych przez prof. Bereszyńskiego. Pan Rafał Kurek został zaproszony do Rady jako ekspert zajmujący się tematyką ochrony wilka w zachodniej Polsce od ponad 20 lat.
Zarówno Pan Rafał Kurek, jak inni przedstawiciele Stowarzyszenia są zaskoczeni oraz zaniepokojeni analizowaną inwestycją, a także uważają, iż konieczne jest wszechstronne i dokładne wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. Po uzyskaniu stosownych dokumentów przedstawiciele Stowarzyszenia przeanalizują wpływ tej inwestycji na środowisko naturalne oraz podejmą decyzję o podjęciu interwencji w granicach celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, jeszcze przed publikacją pierwotnej części artykułu, wyraziło swoje stanowisko, w którym jednoznacznie zaprzeczyło twierdzeniom o uczestnictwie jego przedstawicieli w realizacji inwestycji w Stobnicy, na terenie Puszczy Noteckiej. Jednak, stanowisko to nie zostało uwzględnione w opublikowanym w dniu 10 lipca 2018r. tekście, mimo przedłożenie go w wyznaczonym terminie.

Nadto, wspomniane Stowarzyszenie, podejmuje zgodnie z prawem i wspierane przez społeczeństwo działania, w celu zagwarantowania legalności inwestycji realizowanych na unikatowym przyrodniczo terenie Puszczy Białowieskiej.

Nie zostawiamy też skandalicznej sprawy zamku. W momencie ogłoszenia przez ministra środowiska, Henryka Kowalczyka, szeregu kontroli w instytucjach dających zielone światło inwestycji, złożyliśmy wniosek o bycie stroną, by zweryfikować działania służb i instytucji odpowiedzialnych za dopuszczenie projektu zamku do budowy.