Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wniosek po konferencji prasowej w kwestii dzików: polski rząd nie radzi sobie z rozwiązaniem problemu wirusa ASF

DODANE: 24-1-2019

konferencja-prasowa-dzik-674x440.jpg

Dzisiaj, 24 stycznia, w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się konferencja prasowa „Dzik czy kozioł ofiarny? Jak polityka wykończy dzika” w kwestii dzików i walki z wirusem ASF. Udział w dyskusji wzięli prof. Andrzej Elżanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Krzysztof Szmidt z Instytutu Biologii Ssaków PAN, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych Tomasz Zdrojewski z Koalicji NiechŻyją!, Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Zenon Kruczyński były myśliwy, przedstawiciel Koalicji NiechŻyją!, autor książki „Farba znaczy krew”.

Wniosek główny nie jest pozytywny: polski rząd nie radzi sobie z kwestią afrykańskiego pomoru świń, a kozłem ofiarnym uczyniono dzika, dlatego natychmiast należy wstrzymać wielkoobszarowe polowania, które powodują rozprzestrzenianie się wirusa. Przyrodnicy i specjaliści z najważniejszych jednostek badawczych wyrazili gotowość do udziału w pracach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF w Polsce, bazujących na wiedzy naukowej i eksperckich opiniach.

Program walki z ASF powinien być intensywnie wdrażany od 2014 r. Tymczasem dotychczasowe działania nie tylko nie spełniają oczekiwań, ale powodują eskalację problemu. Brak jest jakichkolwiek systemowych rozwiązań. Decyzje podejmowane są pochopnie, często wynikają z doraźnego interesu politycznego, a raporty i badania naukowe nie są brane pod uwagę.

Co więcej, wbrew temu, co zapowiadał niedawno minister środowiska, Henryk Kowalczyk, odstrzały prowadzone są nie w kilku newralgicznych powiatach, ale na terenie całej Polski. Przed nami kolejny tydzień masowych polowań, które, jak dowodzą naukowcy i przyrodnicy, przyśpieszają rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego Koalicja NiechŻyją! podtrzymuje postulaty, które wyraziła w swoim stanowisku 11 stycznia br.:

  • należy natychmiast wstrzymać masowe polowania, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania się wirusa
  • program bioasekuracji musi być rzetelnie wdrażany i kontrolowany – to najskuteczniejsza metoda walki z wirusem ASF
  • konieczne jest wprowadzenie okresu ochronnego dla dzików w czasie ich okresu rozrodczego – dzik to jedyny gatunek, który nie jest objęty okresem ochronnym; polować na dziki można przez cały rok (okres ochronny dzików został zdjęty zarządzeniem byłego ministra środowiska, Jana Szyszki, w 2017 r.)
  • trzeba wprowadzić i realizować z najwyższą pieczołowitością tzw. nadzór bierny, czyli wyszukiwanie, zbieranie i utylizowanie martwych dzików, zarażonych wirusem.

Bez rozsądnych i bazujących na naukowych argumentach rozwiązaniach problemu ASF, wirus będzie rozprzestrzeniał się na kolejne regiony kraju. Konieczne są zdecydowane i systemowe działania.

Więcej informacji:
Tomasz Zdrojewski, Koalicja NiechŻyją!, tel. 735 374 508, tomczero@gmail.com
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra, tel. 660 538 329, suchy@pracownia.org.pl