Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Komentarz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do artykułu „Gazety Polskiej” pn. „Rosyjska hipokryzja ekolobbystów”

DODANE: 13-10-2016

pnrwi-logo.jpg

W związku z artykułem „Rosyjska hipokryzja ekolobbystów”, który ukazał się w „Gazecie Polskiej” w dniu 12 października 2016 r., Stowarzyszenie wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzania opinii publicznej w błąd.

Stowarzyszenie, tak jak szereg innych organizacji pozarządowych w Polsce, aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu prowadząc kampanie społeczne i edukując społeczeństwo. Krytycznie odnosimy się do inwestycji, które zamiast tworzyć sprawiedliwość energetyczną i dostęp do odnawialnych źródeł energii, betonują niezbędną transformację energetyczną i uzależniają nasz kraj na kolejne dekady od paliw kopalnianych. Do takich inwestycji należy także Nord Stream 2.

Stowarzyszenie uważa za symptomatyczne, iż artykuł, który manipuluje opinią publiczną ukazał się jako riposta na działania środowisk pozarządowych przeciwko polityce kłamstw ministra Szyszko ws. Puszczy Białowieskiej. Taka wątpliwa etycznie działalność dziennikarska wpisuje się w podejście resortu środowiska do najcenniejszych zasobów przyrodniczych naszego kraju.