Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stanowisko Stowarzyszenia ws. przekłamań Ministerstwa Środowiska dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

DODANE: 11-8-2016

pnrwi-logo.jpg

W materiale Ochrona przyrody, czy jej brak: ekolodzy kontra rząd wyemitowanym 7 sierpnia 2016 r. w Programie Pierwszym Polskiego Radia, wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski dopuścił się wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Audycja dotyczyła przygotowanego przez resort Jana Szyszki projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody, do którego organizacje przyrodnicze wniosły krytyczne uwagi.

Za szczególnie kuriozalną i szkodliwą dla przyrody zmianę należy uznać ograniczenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez gatunki chronione tj. niedźwiedzie, rysie czy wilki jeżeli potencjalny poszkodowany nie skorzysta z możliwości ich zwalczania.

Na antenie Polskiego Radia, Główny Konserwator Przyrody przekonywał, że "takich zapisów w znowelizowanej ustawie po prostu nie ma".

Tymczasem nowelizowany art. 126 ust. 6 pkt 2 ustawy jasno wskazuje przypadki, w których odszkodowanie nie przysługuje:

  • d) poszkodowany nie wystąpił o zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, na wykonanie czynności podlegających zakazom (a więc również na umyśle zabijanie), jeżeli wykonanie tych czynności mogło zapobiec powstaniu szkody, z wyjątkiem okoliczności, gdy wystąpienia szkody nie dało się przewidzieć,
  • e) nie wykonał czynności, na przeprowadzenie których posiadał zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, jeżeli wykonanie tych czynności mogło zapobiec powstaniu szkody.

Powyższe oznacza, iż aby nie utracić prawa do odszkodowania, poszkodowany będzie zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od konkretnego zakazu. Również w wypadku, gdy uzyska zezwolenie, będzie zobowiązany do skorzystania z niego pod sankcją utraty prawa do odszkodowania za szkodę. Ta kuriozalna zmiana powoduje, iż aby otrzymać odszkodowanie, poszkodowany musi wykazać iż podjął działania zmierzające do zwalczania gatunku chronionego, w tym do jego zabicia.

To skandal, że Główny Konserwator Przyrody nie zna zapisów nowelizowanej przez własny resort ustawy i jako funkcjonariusz państwowy dopuszcza się przekłamań i wprowadzenia opinii publicznej w błąd

mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Nowelizacja tej ustawy w kształcie zaproponowanym przez resor Szyszki to działanie na szkodę przyrody, naszego wspólnego dobra. Po odwołaniu Państwowej Rady Ochrony Przyrody i polityce kłamstw tego resortu ws. Puszczy Białowieskiej, to kolejny krok w kierunku celowego rozmontowania systemu ochrony przyrody w Polsce

podsumowuje Sylwia Szczutkowska

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel. 512 281 664; e-mail: sylwia@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68