Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” – nowa książka Pracowni

DODANE: 30-9-2011

poradnik-ochrony-plazow-okladka-kadr.jpg

Publikacja autorstwa Rafała T. Kurka, Mariusza Rybackiego oraz Marka Sołtysiaka to kompendium wiedzy w zakresie metod ochrony płazów na poszczególnych etapach planowania i realizacji inwestycji drogowych. Opierając się na doświadczeniach własnych oraz bogatym dorobku europejskich sąsiadów autorzy stworzyli wartościowe narzędzie do natychmiastowego praktycznego wykorzystania oraz wskazali punkt wyjścia do dalszej dyskusji i wypracowania „dobrych praktyk” w zakresie skutecznej ochrony płazów w naszym kraju.

Praktyka wskazuje, iż przy realizacji inwestycji drogowych płazy masowo giną na placach budowy, w tym w niezabezpieczonych systemach odwodnienia, bezpowrotnie niszczone są ich siedliska i przerywane są szlaki ich migracji. Budowane przez lata ogrodzenia ochronne w większości są wadliwe i nieskuteczne, a przejścia mające zapewnić swobodne przemieszczanie się osobników są przez te zwierzęta wykorzystywane zbyt rzadko. Trwająca obecnie rozbudowa sieci drogowej w Polsce może w istotny sposób wpłynąć na stan populacji wszystkich gatunków płazów, niestety w tym także tych rzadkich i chronionych w całej Europie.

Naszym głównym celem było stworzenie praktycznego narzędzia do podjęcia działań chroniących płazy na każdym etapie planowania i projektowania inwestycji drogowych. Książka stanowi zarówno kompendium wiedzy przyrodniczej w zakresie minimalizacji oddziaływania dróg na płazy – niezbędnej zwłaszcza wykonawcom opracowań środowiskowych i instytucjom wydającym decyzje administracyjne, lecz jednocześnie podjęliśmy próbę pokazania projektantom i inżynierom jak w praktyce powinny wyglądać najlepsze rozwiązania

mówi współautor książki Rafał T. Kurek

Publikacja z pewnością będzie przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych jak i samych wykonawców oraz osób realizujących nadzór przyrodniczy. Warto zwrócić uwagę, że to pierwsza w Polsce książka tak szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym.

„Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” autorstwa Rafała T. Kurka, Marka Sołtysiaka i Mariusza Rybackiego można w całości pobrać ze strony Pracowni.

Treść publikacji jest dostępna jedynie na stronie Pracowni [pdf, 13,9 MB]

Rafał T. Kurek jest biologiem specjalizującym się w badaniu korytarzy ekologicznych fauny i fragmentacji środowiska przez infrastrukturę liniową. Autor kilku książek oraz kilkudziesięciu opracowań specjalistycznych i popularnonaukowych, dotyczących oddziaływania najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce na zwierzęta.
Marek Sołtysiak jest hydrogeologiem, pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego oraz autorem licznych ekspertyz i opracowań dotyczących wpływu inwestycji drogowych na batrachofaunę. Współzałożyciel i prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka.
Mariusz Rybacki jest herpetologiem, pracownikiem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Specjalizuje się w biologii, ekologii i metodach czynnej ochrony płazów i gadów, prowadzi badania nad funkcjonowaniem populacji płazów w krajobrazie rolniczym, śmiertelnością na drogach, herpetofauną Pienin oraz reprodukcją żab zielonych na wyspach Wolin i Bornholm.

„Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki”, Rafał T. Kurek, Marek Sołtysiak i Mariusz Rybacki, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011, 164 str.Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.