Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zaproszenie na konferencję „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”

DODANE: 26-5-2011

konferencja-lagow-2011.jpg

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”. Konferencja odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w dn. 20-22 czerwca 2011 r.

Data: 20-22 czerwca 2011 r. (poniedziałek-środa)
początek: 20 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Łagów Lubuski, kompleks konferencyjny Zamek Joannitów/„SPA Morena”

Celem konferencji jest:

  • międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji transportowych na fragmentację środowiska oraz populacje dziko żyjących zwierząt
  • prezentacja doświadczeń europejskich w zakresie budowy przejść dla zwierząt polskim podmiotom odpowiedzialnym za planowanie, projektowanie i budowę inwestycji oraz przedstawienie i ocena dotychczasowych polskich doświadczeń w tym zakresie

Wśród prelegentów znaleźli się krajowi i zagraniczni eksperci z kluczowych i szanowanych instytucji związanych z problematyką konferencji, z takich krajów jak: Niemcy, Austria, Czechy, Szwajcaria, Chorwacja. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji i podmiotów związanych z planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji transportowych oraz organów ochrony środowiska biorących udział w procesie ocen oddziaływania na środowisko.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Minister Środowiska Prof. Andrzej Kraszewski oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Rekrutację uczestników zakończono w dniu 08.06.2011 r.

Konferencja odbędzie się w ekskluzywnym kompleksie konferencyjnym Zamek Joannitów/„SPA Morena”, położonym w centrum miejscowości nad brzegiem jeziora (więcej informacji: www.spamorena.pl/pl/hotel-castle). Udział w konferencji (w tym sesje wykładowe, noclegi, wyżywienie i materiały pokonferencyjne oraz udział w wycieczce technicznej) są nieodpłatne. Język: polski i angielski – tłumaczenie symultaniczne.

Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie oraz Portal Drogowy edroga.pl

Więcej o korytarzach ekologicznych

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Iwona Kukowka
e-mail: iwona@pracownia.org.pl, tel.: 502 948 363