Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” nowa książka Pracowni

DODANE: 8-3-2011

poradnik-projektowania-przejsc-2010-kadr.jpg

Ukazała się książka „Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” autorstwa Rafała T. Kurka. Publikacja zawiera szczegółowy przegląd rozwiązań związanych z ochroną dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach transportowych, w szczególności w zakresie projektowania i budowy przejść dla zwierząt.

Na 250 stronach publikacji, której wydawcą jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, znajduje się ponad 260 fotografii, rycin i tabel szczegółowo przestawiających problematykę planowania, projektowania i realizacji przejść oraz metody ograniczania liczby kolizji z udziałem zwierząt. Publikacja prezentuje optymalne rozwiązania a także liczne błędy, których niestety nie brakuje przy realizacji inwestycji drogowych w Polsce.

W założeniu książka z jednej strony ma stanowić kompendium wiedzy przyrodniczej w zakresie minimalizacji oddziaływania dróg na zwierzęta, co jest potrzebne zwłaszcza dla wykonawców opracowań środowiskowych i instytucji wydających decyzje administracyjne. Z drugiej zaś – podejmować próbę pokazania, jak w praktyce te rozwiązania powinny wyglądać, co powinno pomóc zwłaszcza inżynierom. Głównym celem było stworzenie narzędzia przydatnego praktycznie na każdym etapie planowania i projektowania działań chroniących zwierzęta, dla możliwie najszerszej grupy odbiorców.

mówi autor książki Rafał T. Kurek

Publikacja z pewnością będzie przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, jak i wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych. Publikacja ma na celu również wypełnienie luki w wiedzy na temat projektowania przejść i przełożenia wymagań przyrodniczych na praktyczne rozwiązania projektowe, dlatego opracowana została we współpracy z inżynierami, projektantami i zawiera rysunki techniczne przedstawiające przykłady rozwiązań. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w Polsce, w szerszym zakresie, przedstawiona została tematyka ochrony fauny przy liniach kolejowych oraz kwestia optymalnego projektowania sieci odwodnieniowych stanowiących istotne zagrożenie dla populacji płazów.

Autor starał się wykorzystać najlepszą dostępną wiedzę, wynikającą z wieloletnich badań i doświadczeń europejskich, przedstawiając propozycje optymalnych rozwiązań oraz wskazując rozwiązania niewłaściwe, które często decydują o niskiej skuteczności zastosowanych działań minimalizujących.

Treść publikacji jest dostępna jedynie na stronie Pracowni [pdf, 9,9 MB]

Rafał T. Kurek jest biologiem specjalizującym się w badaniu korytarzy ekologicznych fauny i fragmentacji środowiska przez infrastrukturę liniową. Jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu opracowań specjalistycznych i popularnonaukowych, dotyczących oddziaływania najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce na zwierzęta.

Rafał T. Kurek. 2010. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, Warszawa, 252 str.

O książce przeczytać można również w wywiadzie z Rafałem T. Kurkiem „O przejściach dla zwierząt”, który opublikowany został w Dzikim Życiu (2011, nr 2).Logo Norway Grants, EEA, FOP
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych


Logo Euronatur
Projekt dofinansowany ze środków
European Nature Heritage Fund Euronatur


Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000