Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Oświadczenie Pracowni w sprawie projektu budowy elektrowni atomowych w Polsce

DODANE: 28-7-2009

atom.jpg

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wydało oświadczenie w sprawie projektu budowy elektrowni atomowych w Polsce. Poniżej znajduje się pełny tekst oświadczenia.

Oświadczenie Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w sprawie projektu budowy elektrowni atomowych w Polsce.

Mając na względzie dobro przyrody i człowieka jako jej części oraz kierowani poczuciem odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń, sprzeciwiamy się planom budowy w naszym kraju elektrowni atomowych oraz obłudnemu przedstawianiu przez lobby proatomowe energii nuklearnej jako czystej i przyjaznej dla środowiska jedynej alternatywy dla spalania węgla kamiennego oraz optymalnego sposobu rozwiązania problemów klimatycznych.

Wiemy, że bezawaryjność elektrowni atomowych jest mitem, któremu przeczą raz po raz przedostające się do wiadomości publicznej fakty. Nie mniej istotne są problemy składowania i transportu kumulujących się radioaktywnych odpadów, jakie produkuje każda z tych elektrowni, jak również pozyskiwania i transportu paliwa nuklearnego.

Nie przyjmujemy fatalistycznej argumentacji jakoby zapotrzebowanie na energię musiało stale wzrastać. Uważamy, że można je nawet zmniejszyć poprzez rezygnację z promowania konsumpcjonizmu, wdrażanie mniej energochłonnych technologii, redukcję strat przesyłowych energii, lepszą termoizolację pomieszczeń, edukację społeczeństwa w temacie oszczędzania i poszanowania energii oraz ograniczenie wzrostu populacji do rozsądnych granic, ku czemu i tak zmierzają tendencje demograficzne w naszej części świata.

Opowiadamy się za racjonalnym, uwzględniającym konsekwencje przyrodnicze, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przestawienie się na które jest, w dłuższej perspektywie i tak nieuniknione w obliczu wyczerpywania się źródeł nieodnawialnych, do których należy i uran. Popieramy jak największą decentralizację energii zmierzającą do jej pozyskiwania głównie na lokalne potrzeby w oparciu o miejscowe odnawialne źródła.

Uważamy, że pozostawianie po sobie w imię własnej wygody bądź doraźnych zysków pewnych grup interesu, wysoce toksycznych substancji stanowiących poważny problem dla żywych organizmów przez wiele kolejnych wieków, za wysoce nieetyczne wobec przyszłych pokoleń naszego gatunku, wobec biosfery jako całości.

Jako organizacja pozarządowa poważnie traktująca ideę demokracji sprzeciwiamy się też jednostronności oficjalnej propagandy dotyczącej energii nuklearnej i nieliczeniu się decydentów z opinią społeczeństwa.

Liczymy, że kraj nasz dołączy do szlachetnego grona obszarów wolnych od broni atomowej i elektrowni atomowych, wpisując to za przykładem Austrii, do swej konstytucji.