Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Oświadczenie w związku z deklaracją Premiera RP o nierozpoczynaniu prac przy obwodnicy Augustowa na terenach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 – w Dolinie Rospudy

DODANE: 31-7-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Organizacje pozarządowe zaangażowane w ochronę Doliny Rospudy z nadzieją przyjmują, ogłoszoną w dniu 31 lipca 2007 w I Programie Polskiego Radia, deklarację Premiera RP, Jarosława Kaczyńskiego o nierozpoczynaniu prac przy obwodnicy Augustowa na obszarze Natura 2000 do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Deklaracja ta to pierwszy mały krok w dobrym kierunku.

Prawdziwym wspólnym sukcesem będzie powstanie alternatywnego wariantu obwodnicy Augustowa nie ingerującego w obszar Natura 2000. Zależy nam na bezpieczeństwie zarówno przyrody, jak i ludzi. Dlatego domagamy się od władz, aby natychmiast podjęły prace nad analizą i realizacją alternatywnej trasy obwodnicy. Wspólna obwodnica Augustowa i Suwałk, omijająca obszar Natura 2000, którą organizacje pozarządowe zaproponowały już 2 lata temu, jest zgodna z prawem krajowym i wspólnotowym, a także godzi potrzeby społeczne, transportowe oraz uwarunkowania przyrodnicze.

Równocześnie niepokoi nas fakt, zapowiedzi kontynuowania budowy fragmentów obwodnicy według obecnie przyjętego projektu, które znajdują się poza obszarem Natura 2000. Oznaczałoby to dalszą stratę czasu i utopienie setek milionów złotych w inwestycję, która może zostać niedokończona.

Rozwiązanie alternatywne może zostać wsparte finansowo z funduszy unijnych. Apelujemy do Rządu RP o zagwarantowanie środków na realizację tej inwestycji poprzez umieszczenie jej w indykatywnym wykazie projektów dużych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013.

Wzywamy do rozpoczęcia dialogu przybliżającego do znalezienia rozwiązania dobrego dla ludzi, przyrody i wizerunku Polski w Unii Europejskiej.

  • CEE Bankwatch
  • Centrum Ochrony Mokradeł (CMOK)
  • Greenpeace
  • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
  • Polska Zielona Sieć (PZS)
  • Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM)
  • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (PnrWI)
  • WWF Polska

Czytaj więcej: