Zapiski z Piaszczystej Krainy

Zapiski z Piaszczystej Krainy

Aldo Leopold
Bystra 2004
282 strony
Publikacja niedostępna

Książka amerykańskiego leśnika, przyrodnika, naukowca, doradcy ONZ ds. ochrony przyrody, jednego z prekursorów filozofii ekologicznej, twórcy „etyki ziemi”. W zgodnej oceny krytyków jest jedną z najważniejszych rozpraw poświęconych ochronie przyrody i relacjom człowieka ze środowiskiem naturalnym. „A Sand Country Almanac” pierwotnie ukazała się w 1949 roku, to jej pierwszy polski przekład.

Leopold pisze „Podobnie jak wiatr i zachody słońca, także dzikie rośliny i zwierzęta były traktowane jako coś zupełnie oczywistego do czasu, kiedy postęp cywilizacyjny zaczął je niszczyć. Teraz stoimy przed pytaniem, czy coraz wyższy „standard życia” wart jest swojej ceny płaconej w ty, co naturalne, dzikie i wolne. Dla nas, którzy stanowimy mniejszość, okazja zobaczenia dzikich gęsi znaczy więcej niż możliwość oglądania telewizji, zaś szansa na znalezienie sasanki jest prawem równie niezbywalnym, jak wolność wypowiedzi”.