1% dla dzikiej przyrody
KRS 0000 120 960

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Broszura

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Broszura

Bystra 2012
16 stron, format B5

Broszura prezentuje ideę kampanii, cele oraz program szkoleń Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Przedstawia w skrócie jaką wiedzę i jakie umiejętności zdobywa uczestnik projektu edukacyjnego.

Broszura opisuje cztery kampanie na rzecz ochrony lokalnych wartości przyrodniczych kraju zrealizowane przez uczestników kampanii strażniczych w latach 2010-2012. Broszura zawiera również wypowiedzi Strażników o szkoleniach oraz informacje o Poradniku Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych „Paragrafy dla przyrody”.

Broszura powstała w ramach projektu „Kampania edukacyjna Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowanie i druk publikacji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.