Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii

Michał Kolbusz, Augustyn Mikos
Bystra 2022
123 strony, format A3

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii to pierwsze, kompleksowe opracowanie na temat biomasy leśnej wykorzystywanej w Polsce do produkcji energii. Raport mapuje sytuację rynku w Polsce, odpowiada na pytania dotyczące tego ile drewna spalamy i skąd ono pochodzi. Wyjaśnia przyczyny rozwoju rynku biomasy i konsekwencje spalania biomasy leśnej dla klimatu i przyrody.

Od kilku lat przemysł przetwórstwa drewna alarmuje, że nie może kupić wystarczającej ilości drewna od Lasów Państwowych. Tymczasem największe polskie elektrownie wykorzystujące biomasę drzewną, spalają równowartość kilku-kilkunastu hektarów lasu dziennie każda. Polski rząd przewiduje wzrost pozyskania biomasy z zasobów krajowych o 56% do 2030 roku.

Promowanie biomasy jako zrównoważonego, „zielonego” paliwa jest jednym z przyczyn intensyfikacji wyrębów i pogarszającego się stanu ekosystemów leśnych. Pozyskiwanie biomasy potęguję presję, jaką gospodarka leśna wywiera na ekosystemy:

  • zaburza integralność ekosystemów leśnych,
  • negatywnie wpływa na różnorodność biologiczną,
  • przez uszczuplenie zasobów martwego drewna powadzi do degradacji lasu.

Główną przyczyną rosnącego szybko wykorzystania biomasy leśnej do produkcji energii są przepisy prawa krajowego i UE. 2022 to rok, kiedy UE ma szansę przestać uznawać biomasę za OZE.