1% dla dzikiej przyrody
KRS 0000 120 960

Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej

Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej

Janusz Korbel
Białystok 2008
12 stron, format A4

Publikacja opisuje krajobraz wielokulturowej Puszczy Białowieskiej oraz zabudowę wokół niej – chaty, dwory, dworki, ganki.

Konwencja Krajobrazowa obowiązująca w UE podkreśla, że ład przestrzenny jest wartością i wymaga zachowania. Mimo to, coraz więcej osób zauważa, że krajobraz i architektura wokół Puszczy tracą swój regionalny charakter. Autor wskazuje błędy, które je niszczą: rozsianie nowej zabudowy poza zwartą zabudową miejscowości, niszczenie tradycyjnej drewnianej architektury, stosowanie uniwersalnych projektów z katalogów, niepasujących do lokalnego charakteru.

Publikacja opracowana przez Towarzystwo Ochrony Krajobrazu dla Oddziału Podlaskiego Pracowni.