Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tematyka zajęć

Zgromadzenie Wszystkich Istot jest szczególną formą warsztatu dedykowanego przyrodzie. Jego twórcami są Joanna Macy i John Seed – aktywiści ekologiczni i liderzy ruchu głębokiej ekologii. Na tle innych propozycji warsztatowych Zgromadzenie wyróżnia się tym, że oparte jest na inspiracjach zaczerpniętych z tradycji ludów pierwotnych jednocześnie nawiązując do współczesnej psychologii i filozofii głębokiej ekologii.

Celem warsztatu jest odkrycie własnych głębokich związków ze światem przyrody, doświadczenie jedności życia na planecie, a tym samym przełamanie ograniczającego antropocentryzmu.