Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jak wygląda praca na szkoleniu

Uczestnicy warsztatu zapraszani są do różnych procesów mających charakter ćwiczeń psychologicznych, rytuałów czy medytacji. W centrum tych aktywności jest przyroda stopniowo odkrywana i doświadczana w różnorodny sposób. Zgromadzenie nie jest jednak warsztatem przyrodniczym, gdyż najistotniejszym aspektem jest weryfikacja własnej relacji ze światem naturalnym i wzbudzenie motywacji do działań na jego rzecz.

Praca warsztatowa opiera się na trzech zasadniczych elementach: rozpoznaniu i doświadczeniu sytuacji kryzysowej, przeżyciu punktu zwrotnego i rozwijaniu motywacji do działań dla przyrody.