Strażnicy Przyrody

strażnicy (4)

DATA: Zjazd I (20-22 października 2023 r.), Zjazd II (17-19 listopada 2023 r.), Zjazd III (12-14 stycznia 2024 r.), 

MIEJSCE: Stacja Edukacji Ekologicznej w Bystrej p. Bielskiem-Białą

CENA: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Martwi Cię skala dewastacji polskiej przyrody? 

Czytanie informacji na ten temat, podpisywanie petycji Ci nie wystarcza i chciał(a)byś zrobić coś więcej? Czujesz, że drzemie w tobie potencjał do bycia aktywist(k)ą ale nie wiesz od czego zacząć? A może już działasz na rzecz przyrody i chcesz robić to lepiej? Jeżeli Twoją potrzebą jest zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności jak ją wykorzystać na rzecz środowiska, dołącz do Strażników i Strażniczek Przyrody! 

Będziemy się sieciować, budować motywację do działania w oparciu o głęboką ekologię, spotykać z ekspertami i praktykami ochrony przyrody, w tym przedstawicielami ruchów leśnych, omawiać skuteczne przykłady kampanii i tworzyć własne. Strażnicy i Strażniczki Przyrody to kultowe szkolenie z zakresu edukacji obywatelskiej przygotowujące kompleksowo osoby, które chcą samodzielnie prowadzić kampanie na rzecz walki z dewastacją przyrody. 


DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na rzecz ochrony przyrody: studentów, aktywistów ekologicznych, społeczników, zarówno dla osób mających już doświadczenie w działaniu dla środowiska jak i tych, które dopiero szukają swojego miejsca w ruchu ekologicznym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.


TEMATYKA I CEL

Uczestnicy szkolenia przejdą trening aktywistyczny i zdobędą wiedzę z zakresu wyzwań związanych z ochroną przyrody wynikających z kryzysów klimatycznego i bioróżnorodności, poznają przepisy prawa i polityki europejskie służące ochronie przyrody a także zagrożenia dla lasów wynikające z gospodarki leśnej i leśną terminologię (BDL, PUL). Nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje będą przydatne również na innych polach społecznej aktywności. 


JAK WYGLĄDA PRACA NA SZKOLENIU

Szkolenie Strażnicy Przyrody składa się z trzech weekendowych (piątek-niedziela) zjazdów, zajęcia rozpoczynają się w piątki o godz. 17:00. W sobotę trwają od godziny 9 do 19, w niedzielę od 9 do 15 i składają się z wykładów oraz zajęć warsztatowych. Szkolenie to ogromna porcja wiedzy i niepowtarzalna szansa, by wykorzystać cenne umiejętności praktyczne w czasie planowanych, organizowanych i realizowanych wspólnie z prowadzącymi działań na rzecz ochrony przyrody: akcji edukacyjnych i happeningów oraz działań medialnych i analitycznych. Uczestnicy mają zapewnione noclegi i wyżywienie (posiłki wegetariańskie/wegańskie). Udział w szkoleniu Strażnicy Klimatu jest nieodpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu na miejsce szkoleń.


REKRUTACJA

1. Kandydaci wypełniają ankietę rekrutacyjną do 01.10.2023 r. 
2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony przyrody.
3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Do dnia 06.10.2023 uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o kwalifikacji do szkolenia.
4. Pierwszych 18 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Anna Treit, Augustyn Mikos, Radosław Ślusarczyk
6. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.
7. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich trzech zjazdach szkoleniowych.

Muszą zostać w Ziemi

Edukacja ekologiczna 1993-2000