Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tematyka i cel

Uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę pod okiem wiodących ekspertów z dziedziny biologii, prawa, ekonomii, energetyki i środowiska oraz działań medialnych i prowadzenia kampanii społecznych. Osią szkoleń będą zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i ochroną przyrody, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i będą przydatne również na innych polach społecznej aktywności.