Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rekrutacja

1. Kandydaci przesyłają wypełnioną ankietę rekrutacyjną do 30.04.2022 r. na adres e-mail: [email protected]

2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu i przyrody. >

3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Do dnia 06.05.2022 uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o kwalifikacji do szkolenia.

4. Pierwszych 18 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Katarzyna Wiekiera.

6. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.

7. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w obydwóch zjazdach szkoleniowych.