Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rekrutacja

1. Kandydaci przesyłają wypełnioną Ankietę rekrutacyjną do 08.10.2017 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl

2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu.

3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 10.10.2017 zostanie opublikowana na stronie projektu.

4. Pierwszych 20 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

5. Zakwalifikowane na Szkolenie osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 10.10.2017.

6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Radosław Ślusarczyk.

7. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.