Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rekrutacja

1. Kandydaci przesyłają wypełnioną Ankietę rekrutacyjną do 12.01.2020 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl

2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu i przyrody.

3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 14.01.2020 zostanie opublikowana na stronie projektu.

4. Pierwszych 17 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Alan Weiss.

6. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.

7. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich zjazdach szkoleniowych.