Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wymagania

Uczestnik może przystąpić do szkolenia po spełnieniu następujących warunków:
• wypełni i odpowie na wszystkie pytania umieszczone w Karcie Zgłoszenia,
• otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu na udział w szkoleniu/warsztatach,
• posiada ubezpieczenie/polisę NNW na czas szkolenia (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest to rodzaj ubezpieczenia osobowego, które można opłacić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym),
• posiada odpowiednią kondycję fizyczną do działań w terenie,
• posiada odpowiedni ekwipunek/wyposażenie (zostanie podany w informacji po zakwalifikowaniu do szkolenia).