Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rekrutacja

Obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa na adres sylwia.capanda@pracownia.org.pl

Ankieta zgłoszeniowa (.doc)

Wśród zgłaszających pierwszeństwo mają osoby z wykształceniem bądź w trakcie studiów na kierunkach: biologia, ochrona przyrody, środowiska, powiązanych z naukami przyrodniczymi, lub doświadczone w tropieniu w terenie. W przypadku pozostałych osób decyduje kolejność zgłoszeń.