Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jak wygląda praca na szkoleniu

Monitoring rozpoczyna się szkoleniem teoretycznym w piątek o godz. 18.30 w Stacji Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia w Bystrej. Sesje terenowe w sobotę i niedzielę rozpoczynają się o godz. 7.30 i trwają do ok. 16.00-17.00. Podczas monitoringu będziemy gromadzić informacje o występowaniu dużych drapieżników w Beskidzie Małym. Każdego dnia przewidziane są ok. 15 km trasy, po szlakach turystycznych i drogach leśnych, jak i poza nimi.