Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tematyka zajęć

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą metod monitoringu dziko żyjących zwierząt, w szczególności dużych drapieżników w warunkach terenowych Beskidu Małego. Jak ważny dla tych zwierząt jest Beskid Mały wskazują wspólnego działania Stowarzyszenia Pracowania na rzecz Wszystkich Istot i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – oddział w Żywcu. W 2016 r. wielokrotnie odnotowaliśmy na nagraniach z fotopułapek wilka i rysia.

Celem monitoringu w 2017 r. jest wzbogacenie dotychczasowych badań o dane zebrane podczas tropień w terenie, co pozwoli przybliżyć preferencje siedliskowe tych drapieżników, a docelowo wspomóc ochronę dużych drapieżników.