Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Konferencja naukowa

Materiały z konferencji naukowej „Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Koalicja Ratujmy Rzeki, która odbyła się 10 września 2020 r. w Warszawie.


Nagrania referatów:

1. Ryby i rybactwo dorzecza Wisły: historia, teraźniejszość i perspektywy przyszłości, dr Michał Nowak

2. Wpływ elektrowni termicznych na ekosystemy rzeczne – opis problemu, prof. Tomasz Mikołajczyk

3. Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły i Narwi a chłodzenie elektrowni, prof. Tomasz Mikołajczyk

4. Odpowiedzialność prawna koncernów energetycznych przy śmiertelności ryb, mec. Miłosz Jakubowski

5. Perspektywy egzystencji ichtiofauny w kontekście zmian klimatycznych, dr hab. Roman Żurek

6. Wpływ elektrowni węglowych na zasoby wodne, dr Sylwester Kraśnicki

7. Nowe rozporządzenie w sprawie stanu jakości wód – czy poprawi czystość rzek? dr Leszek Pazderski

8. Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę, panel dyskusyjny

9. Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę, pytania i odpowiedzi