Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Briefing

Briefing prasowy z udziałem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka, referującego wyniki dwuletnich badań wpływu elektrowni węglowych Kozienice i Ostrołęka B na populacje ryb Wisły i Narwi. Moderacja: Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.