Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Wielkie zwycięstwo dla przyrody! Postanowienie sądu cywilnego o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej, które wywalczyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pozostaje w mocy i stało się prawomocne. Lasy Państwowe przegrały w sądzie.

czytaj dalej »

W dniach 19-21.09 członkowie i członkinie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (Komisja PETI) odbywają misję wyjaśniającą (ang. fact finding mission) w Polsce, dotyczącą nieprawidłowości w zarządzaniu lasami publicznymi przez Lasy Państwowe. Wizyta jest odpowiedzią na wspólną...

czytaj dalej »

20 września 2022 r. odbędzie się 77 spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego gościem będzie Marcin Popkiewicz – pisarz, fizyk, analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka–energia–zasoby–środowisko. Patronat nad...

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

50 lat ruchu społecznego ekologii głębokiej

16-9-2022

Pół wieku temu, we wrześniu 1972 r. norweski prof. Arne Naess (1912-2009) podczas Trzeciej Konferencji Badań nad Przyszłością Świata (III World Futures Research Conference) po raz pierwszy użył określenia deep ecology, dokonał też rozróżnienia między ruchem ekologii płytkiej a...

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Parlament Europejski częściowo ogranicza wsparcie dla spalania lasów

15-9-2022

Parlament Europejski podczas głosowania plenarnego 14 września miał szansę jednoznacznie zatrzymać dotowanie spalania lasów w piecach elektrowni. Przegłosowane poprawki do rewidiowanej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (Dyrektywa OZE) tylko częściowo ograniczą używanie...

czytaj dalej »

« 1 2 3 »