Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kolejna nowelizacja ustawy OOŚ potwierdza, że to bubel prawny

10-6-2021

• Rząd – pod groźbą wszczęcia przez Komisję Europejską procedury naruszenia prawa UE – likwiduje wprowadzone w 2018 r. rozwiązanie pozwalające na jednorazowe przedłużanie koncesji na wydobywanie m.in. węgla kamiennego i węgla brunatnego bez konieczności uprzedniego uzyskania...

czytaj dalej »

We wtorek 8 maja br. Parlament Europejski przyjął Sprawozdanie do Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 r. Dokument w wersji przegłosowanej przez PE wskazuje istotne dla ochrony przyrody kierunki działań takie jak: ścisła ochrona lasów pierwotnych i starodrzewów, podporządkowanie...

czytaj dalej »

9 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie przeciwko Polsce procedury naruszenia prawa, dotyczącej nieprawidłowej ochrony obszarów Natura 2000 w naszym kraju.

czytaj dalej »

Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie, w którym głównym tematem jest projektowany Turnicki Park Narodowy i Inicjatywa Dzikie Karpaty, społeczny ruch zaangażowany w działania dla ochrony Puszczy Karpackiej.

czytaj dalej »

31 maja 2021 r. 22 organizacje społeczne zaapelowały w liście do Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, aby spalanie biomasy leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii (Renewable Energy Directive). Lasy trzeba chronić, a...

czytaj dalej »