Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy OOŚ już w Sejmie

23-2-2021

Dzisiaj, 23 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj dalej »

Komisja Europejska wezwała polskie władze do natychmiastowego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Organizacje pozarządowe ostrzegają, że dalsza zwłoka może nas kosztować nawet 130 milionów złotych.

czytaj dalej »

Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję o wstrzymanie trwających aktualnie prac nad planowaną drogą ekspresową S16 przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy i domaga się przeprowadzenia brakującej strategicznej oceny oddziaływania na...

czytaj dalej »

Ukazała się książka Joanny Kowalczyk-Bednarczyk „Mały Wilczek”, która zawiera opowiadanie dla dzieci o życiu małego wilczka. Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

czytaj dalej »

Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się lutowe wydanie, w którym znajduje się blok artykułów i wywiadów o transformacji energetycznej oraz zagadnieniach dotyczących energetyki atomowej.

czytaj dalej »

« 1 2 »