Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Stop Elektrowni Ostrołęka C

ENERGA unika odpowiedzi na niewygodne pytania

10-8-2017

Podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy Grupy ENERGA organizacje pozarządowe zadały Spółce szereg pytań dotyczących projektu Ostrołęka C. Odpowiedź udzielona przez Spółkę pomija kluczowe kwestie dotyczące rentowności tego projektu i jego wpływu na środowisko.

czytaj dalej »

W lipcu br. Minister Szyszko wysłał do przedstawicieli świata nauki i organizacji pozarządowych sprzeciwiających się wycince Puszczy Białowieskiej dokument, w którym proponował podpisanie deklaracji poniesienia kosztów „odbudowy siedlisk i powrotu gatunków na powierzchni bez wycinki...

czytaj dalej »

31 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła najnowsze regulacje unijne dotyczące norm zanieczyszczeń z dużych obiektów spalania. Konkluzje BAT wprowadzają nowe, ostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń z dużych instalacji spalania. Powyższe zmiany oraz konieczność wdrażania postanowień...

czytaj dalej »

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest oburzona działaniami Lasów Państwowych i Ministra Środowiska Jana Szyszki, którzy – wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości – kontynuują dewastację Puszczy Białowieskiej.

czytaj dalej »

« 1 2 3 »