Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

W ramach realizacji projektu „Drogi życia – ochrona korytarzy ekologicznych dla ludzi i przyrody” przeprowadzona została ekspercka ocena skuteczności działań minimalizujących przy wybranych odcinkach dróg szybkiego ruchu. Wyniki oceny przedstawione są w raportach.

czytaj dalej »

Komentarz organizacji pozarządowych (ClientEarth, Dzika Polska, Greenpeace, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF) do przyjęcia przez ministra środowiska Jana Szyszko aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża.

czytaj dalej »

W dniu 8 stycznia br. Komisja Europejska przesłała do GDOŚ list, w którym wyraża swoje zaniepokojenie planowanym w aneksie do planu urządzania lasu Nadleśnictwa Białowieża znaczącym zwiększeniem pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej.

czytaj dalej »

21 i 22 marca 2016 r. wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej przyjęły Rady Wydziałów: Biologii UW oraz Biologii i Nauk o Ziemi UJ, które postulowały objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego.

czytaj dalej »

Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz przedstawiciele kilku ośrodków naukowych i organizacji społecznych nie zgadzają się z wnioskami sformułowanymi po konferencji „Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość”.

czytaj dalej »

« 1 2 3 4 5 »