Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Z dniem 30 listopada 2015 roku minister środowiska Jan Szyszko odwołał Mirosława Stepaniuka ze stanowiska dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Resort nie podał uzasadnienia tej decyzji.

czytaj dalej »

● Puszcza Białowieska

Negatywne stanowisko Komitet Ochrony Przyrody PAN

26-11-2015

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyraził 26 listopada 2015 roku zaniepokojenie planowanym podwyższeniem poziomu pozyskania drewna w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej.

czytaj dalej »

5-6 grudnia 2015 r. w Stacji Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej odbędzie się niezwykła sesja edukacyjna – V Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody.

czytaj dalej »

Dzisiaj tj. 20 listopada 2015 r. o godzinie 12.00 kielecka GDDKiA ogłosi wykonawcę przetargu na przenoszenie na siedlisko zastępcze roślin żywicielskich chronionych gatunków motyli zagrożonych budową skarżyskiej S-7.

czytaj dalej »

PROP wyraziła 18 listopada 2015 roku zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do propozycji zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz wzrostu ingerencji gospodarki leśnej w strukturę i stopień zachowania zbiorowisk leśnych tego obszaru, zawartą w projekcie...

czytaj dalej »

« 1 2 3 »