Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

14 sierpnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Rafał Rostecki – były Wicewojewoda Małopolski – po raz drugi uzgodnił projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Andrychów, ponownie zgadzając się na wielkoskalowe inwestycje narciarskie.

czytaj dalej »

Ukazało się polskie wydanie książki „Dzika strona jedzenia” autorstwa amerykańskiej aktywistki żywieniowej Jo Robinson. Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pomóż ratować nadobnicę alpejską

8-8-2014

Karpackie buki zasiedlone przez nadobnicę alpejską są masowo wywożone z lasów wraz z kolejnymi generacjami skrajnie zagrożonego gatunku. Organizacje przyrodnicze nawołują do wdrożenia należytej ochrony nadobnicy i zaniechania tego procederu.

czytaj dalej »

Komisja Europejska wszczęła przeciw Polsce postępowanie sądowe w związku ze zmianą prawa krajowego, umożliwiającą odwierty gazu łupkowego do głębokości 5000 m. bez konieczności przeprowadzenia oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

czytaj dalej »

W związku z kontrowersyjnymi planami rozbudowy kompleksu hotelowo-turystycznego „Czarny Groń”, w środkach masowego przekazu, zwłaszcza lokalnych, pojawiło się wiele nie tylko nieobiektywnych, ale również nieprawdziwych informacji.

czytaj dalej »