Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

30 grudnia 2014 r. w ośrodku narciarskim Czarny Groń w Rzykach (gm. Andrychów, woj. małopolskie) uruchomiono wybudowaną nielegalnie w 2009 r. kolej krzesełkową. Obiekt decyzją nadzoru budowlanego przeznaczony jest do rozbiórki.

czytaj dalej »

8 grudnia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wydał nakaz rozbiórki samowolnie wybudowanej instalacji zaśnieżania stoku w ośrodku narciarskim Czarny Groń w miejscowości Rzyki (gmina Andrychów, powiat Wadowice).

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Skrajnie rzadkie porosty na wyciętych bukach

15-12-2014

Na wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot RDOŚ w Rzeszowie tworzy kilkudziesięciohektarową strefę ochronną dla porostów, tuż przy granicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ćwierć wieku pracy dla ochrony przyrody

12-12-2014

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot świętuje 25-lecie swojej działalności, której celem jest ochrona dzikiej przyrody. Sednem pracy Stowarzyszenia cały czas pozostają kampanie dla ochrony miejsc cennych przyrodniczo.

czytaj dalej »

W artykule „Wojny wyciągowe”, który został opublikowany na łamach „Newsweeka” 8 grudnia 2014 r. (numer 50/2014) autor tekstu Radosław Omachel stworzył obraz złego ekologa i uciskanych, ale dobrych inwestorów.

czytaj dalej »

« 1 2 »