Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Fikcja ochrony przyrody na obwodnicy Mińska Mazowieckiego

17-7-2012

W nawiązaniu do komunikatu GDDKiA z dnia 2 lipca 2012 r. ws. informacji w Dzienniku Gazeta Prawna nt. nieprawidłowego zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na terenie obwodnicy Mińska Mazowieckiego (autostrada A2), Stowarzyszenie przedstawia swoje stanowisko w sprawie.

czytaj dalej »

Od 20 do 22 lipca 2012 r. w Czeremsze w województwie podlaskim odbędzie się Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” Visegrad Wave in Czeremcha. Patronat nad imprezą objął Miesięcznik Dzikie Życie.

czytaj dalej »

Informujemy, iż w dniu 5 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej III Wydział Karny (Sygn. akt. III K 230/11) umorzył postępowanie prowadzone z oskarżenia prywatnego Anity i Sławomira Rusinków przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia Radosławowi Ślusarczykowi.

czytaj dalej »

Informujemy, iż zakończył się proces Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka pozwanych przez Anitę i Sławomira Rusinków, który toczył się przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej Wydział Cywilny.

czytaj dalej »

Dwa artykuły z numeru wakacyjnego są już dziś dostępne na naszej stronie m.in. „Zamknąć ekowojownika” Olgierda Dilisa o przyczynach i kulisach zatrzymania kapitana Paula Watsona, kierującego Sea Shepherd Conservation Society.

czytaj dalej »