Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Starosta Nowosądecki wznowił postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę kompleksu narciarskiego na górę Kicarz w Piwnicznej-Zdroju. Pracownia żąda natychmiastowego wstrzymania prac realizowanych na stokach Kicarzu.

czytaj dalej »

Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” Oddział Podlaski zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo w ochronie reliktowych gatunków Puszczy Białowieskiej narzędziem wdrażania Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej”.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Oddajcie parki narodowi – Inicjatywa Ustawodawcza

13-8-2010

13 sierpnia rozpoczęła się akcja zbiórki 100 tysięcy podpisów w sprawie zmiany zapisów w ustawie o ochronie przyrody. Zbiórka podpisów trwa 3 miesiące od daty jej rozpoczęcia.

czytaj dalej »

● Puszcza Białowieska

Zielone Miasteczko dla Puszczy Białowieskiej

11-8-2010

Aktywiści Greenpeace z kilku europejskich krajów weszli dziś rano na dach Ministerstwa Środowiska w Warszawie i rozwiesili transparent z wielkim sercem i hasłem „I love Puszcza”, by zwrócić uwagę na pogarszający się stan ochrony Puszczy Białowieskiej.

czytaj dalej »

W drugiej połowie lipca 2010 r. udaremniono próbę nielegalnego rozpoczęcia realizacji stacji narciarskiej w Kowarach (Karkonosze).

czytaj dalej »

« 1 2 »