Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wystawa fotografii „Dzika Polska” w Warszawie

15-5-2010

Wystawa fotografii „Dzika Polska” oraz spotkanie autorskie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Po 6 latach zostanie przywrócona kontrola wycinek drzew przydrożnych

14-5-2010

29 kwietnia 2010 r. Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

czytaj dalej »

W cyklu Biblioteki Obywatela ukazało się pierwsze w historii wznowienie książki „Kultura a natura” Jana Gwalberta Pawlikowskiego – pionierskiego w Polsce manifestu ochrony narodowego dziedzictwa przyrodniczego.

czytaj dalej »

Redakcja miesięcznika Dzikie Życie, wydawanego przez Pracownię, otrzymała od informatora, który zastrzegł sobie anonimowość, dokument, stanowiący „pełną wersję raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla planowanej inwestycji w gminie Kowary.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wystawa fotografii „Dzika Polska” w Chełmie

6-5-2010

Wystawę przedstawiającą najdziksze, najcenniejsze przyrodniczo i najbardziej naturalne obszary Polski, od 11 maja można bezpłatnie zwiedzać w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego.

czytaj dalej »

« 1 2 3 »