Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Pracownia zaprasza na warsztat metodyczny dla nauczycieli i edukatorów „Metoda szkolnego projektu w działaniach na rzecz lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego”, realizowany w ramach kampanii „Szkoły dla przyrody”.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wisła po raz kolejny przegrodzona?

20-4-2009

Ministerstwo ogłosiło, że jest skłonne do akceptacji budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka przez Grupę Energa S.A. o ile inwestycja ta zostanie zrealizowana ze środków własnych tego przedsiębiorstwa.

czytaj dalej »

● DZIKIE ŻYCIE

I Festiwal „Teraz Ziemia”

16-4-2009

Stowarzyszenie „Pracownia Aktywności Lokalnej” zaprasza na I Festiwal „TERAZ ZIEMIA”, który odbędzie się w Opolu, w dniach 20-24 kwietnia. W programie: wykłady, prezentacje organizacji ekologicznych, pokazy filmów, wystawa, koncert.

czytaj dalej »

Wyrokiem z 3 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Ministrowi Środowiska w przeciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia prawa.

czytaj dalej »

W środku: artykuł „Traktat o odczuwaniu i godności góry” Alberta Rubachy o prof. Arne Naessie, artykuł „Rybołów – ginący orzeł znad wód i lasów” Grzegorza Osojcy Krasińskiego, felieton Ryszarda Kulika „Jakie życie jest dobre?”.

czytaj dalej »