Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Puszcza Białowieska

Konsultacje zabudowy Polan Białowieskich

31-8-2007

Konsultacje projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża. Projekt zmiany studium zakłada m.in. budowę szeregu nowych obiektów w południowej części Polany Białowieskiej, sąsiadującej z rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku...

czytaj dalej »

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w konferencji pt: „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”, która odbędzie się 24-26 września w Łagowie Lubuskim.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Budowa obwodnicy na prywatnej ziemi

24-8-2007

Wczoraj w miejscowości Gatne II firma Budimex-Dromex brutalnie wkroczyła na teren prywatnej działki celem prowadzenia budowy obwodnicy Augustowa. Ziemia, na której firma prowadzi prace, nie została jeszcze wywłaszczona.

czytaj dalej »

10 sierpnia zostanie zaprezentowany Apel do władz Cieszyna w sprawie wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób i instytucji, które dopuszczają się łamania prawa i niszczenia przyrody góry Kotarz w Brennej.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Scott Wilson: Via Baltica nie przez Rospudę

3-8-2007

Eksperci z międzynarodowej firmy konsultingowej Scott Wilson, której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła w 2005 r. zbadanie, jaki wariant Via Baltica jest najbardziej uzasadniony społecznie, ekonomicznie i przyrodniczo.

czytaj dalej »

« 1 2 »