Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Prezentujemy treść stanowiska Rady Naukowej Białowieskiego PN w sprawie zabudowy polan białowieskich.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Via Baltica – konsultacje cichaczem

28-9-2006

Konsultacje społeczne opracowywane dla przebiegu Via Baltica organizowane przez agencję Scott Wilson na zlecenie GDDKiA prowadzone są po cichu, bez właściwie prowadzonej procedury informacyjnej.

czytaj dalej »

W dniach 13-15 września odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja poświęcona oddziaływaniu infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą.

czytaj dalej »

18 września br. Wojewoda Podlaski wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dwóch odcinków I Korytarza Transportowego Via Baltica.

czytaj dalej »

11 września br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.

czytaj dalej »

« 1 2 »