Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

W dniu 16 lutego 2006 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego przy ul. Raszyńskiej 32/44, lok. 140, kl. IX, I p. w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa w sprawie Apelu polskich naukowców do Ministra Środowiska.

czytaj dalej »

19 grudnia 2005 r. gmina Szczawno-Zdrój ogłosiła wezwanie do zgłaszania uwag do uwarunkowań środowiskowych, w których zawarty był projekt gminy i nieznanych inwestorów, wybudowania na wschodnim stoku Chełmca wyciągu i dwóch tras zjazdowych.

czytaj dalej »

Usuwanie wiatrołomów w słowackim rezerwacie Uhliščatká są zgodne z prawem, mimo protestów Lesoochranárskego Zoskupenia Vlk.

czytaj dalej »

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody Województwa Małopolskiego prof. dr hab. Henryk Okarma w liście do Ministra Środowiska Jana Szyszko z dnia 27.01.2006, wyraził sprzeciw wobec przyjętej przez inwestora.

czytaj dalej »

W środku artykuły: „Pilsko symbolem ignorancji człowieka wobec przyrody i prawa” autorstwa Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka, „Wilki pod ostrzałem” Grzegorza Bożka, „Via Baltica i polityka” Adama Bohdana.

czytaj dalej »

« 1 2 »