Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

● Puszcza Białowieska

Zgoda na dewastację Polany Białowieskiej!

4-1-2023

Wójt Gminy Białowieża, Albert Litwinowicz, wydał dla budowy farmy fotowoltaicznej na Polanie Białowieskiej, mimo że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku odmówiła uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Zagrożone są siedliska chronionych gatunków, w tym orlika...

czytaj dalej »

Kolejny rok za nami, w związku z tym pozwalamy sobie na podsumowanie, jakimi tematami w tym czasie żył nasz miesięcznik. Dziękujemy za każde wsparcie udzielone naszemu czasopismu.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Czułego doświadczania dzikości

23-12-2022

Drogie Sympatyczki i Drodzy Sympatycy Pracowni,

czytaj dalej »

Projekt farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na centralnej części Polany Białowieskiej czeka na decyzję wójta Gminy Białowieża. Inwestycja ta może spowodować zniszczenie cennego przyrodniczo miejsca, na którym teraz można spotkać...

czytaj dalej »

Aktywiści protestowali 15 grudnia przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska, by wyrazić sprzeciw wobec traktowania lasów jako paliwa w energetyce. Protestujący przekazali apel do rządu i Minister Anny Moskwy, by w trwających negocjacjach nad rewizją unijnej dyrektywy o odnawialnych...

czytaj dalej »

« 4 5 6 7 8 9 »