Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Pod koniec 2020 r. ukazała się książka Adama Zbyryta z fotografiami Adama Wajraka „Ptaki Puszczy Białowieskiej. Opowieści o mieszkańcach niezwykłego lasu”. Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

czytaj dalej »

● DZIKIE ŻYCIE RUN TEAM

Sezon 2020 za nami

4-1-2021

Piąty sezon aktywności Dzikie Życie RunTeam za nami. W 2020 roku braliśmy udział w 41 zawodach, popularyzując idee ochrony wśród biegających. Inicjowaliśmy akcje podkreślające znaczenie ochrony środowiska oraz promowaliśmy nasz miesięcznik.

czytaj dalej »

Kolejny rok za nami, w związku z tym pozwalamy sobie na podsumowanie, jakimi tematami w tym czasie żył nasz miesięcznik. Dziękujemy za każde wsparcie udzielone naszemu czasopismu.

czytaj dalej »

● Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Podsumowanie działań Pracowni w 2020 roku

23-12-2020

Za nami rok intensywnych działań na rzecz klimatu i dzikiej przyrody. Dziękujemy, że byliście i byłyście w nim razem z nami. Co się w tym czasie wydarzyło? Jakie sukcesy udało się osiągnąć, a co wymaga dalszych działań kampanijnych? O tym wszystkim poniżej...

czytaj dalej »

Trzy wilki ze związanymi łapami, czekają na wyrok. Myśliwy mierzy do nich z broni. Kule za chwilę położą zwierzęta jedno po drugim – tak wyglądał dzisiejszy protest obywateli i obywatelek polskich przed Ambasadą Słowacji w Polsce. W ten sposób postanowili wyrazić swoją niezgodę...

czytaj dalej »

« 4 5 6 7 8 9 »