Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

Trwa rewizja unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED). Prace są na etapie finalnych posiedzeń trójstronnych między Radą, Komisją a Parlamentem UE. Propozycje prezydencji szwedzkiej dotyczące polityki w zakresie biomasy w pełni odzwierciedlają interesy jej przemysłu...

czytaj dalej »

Organizacje społeczne oraz przedstawiciele świata nauki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego kierują do Przewodniczących Partii, Klubów i Kół Parlamentarnych Opozycji list otwarty, w którym zadają szereg pytań dotyczących ich stanowiska i świadomości zagrożeń związanych z...

czytaj dalej »

W związku z publikacjami dotyczącymi śmierci mężczyzny na Podkarpaciu i niepotwierdzonymi informacjami udziału w tym wydarzeniu wilków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje o nie rozpowszechnianie mitów i kłamstw dotyczących chronionego gatunku Canis.

czytaj dalej »

Rozbudowa stacji narciarskiej i kolei linowej zlokalizowanej w Dolinie Goryczkowej w Tatrzańskim Parku Narodowym tuż przy granicy ze Słowacją stanowi poważne zagrożenie dla unikatowej przyrody nie tylko po polskiej stronie. Dlatego też słowacka Fundacja Aevis złożyła odwołanie od...

czytaj dalej »

Głosami posłów PiS i PSL w czwartek, 26 stycznia, Sejm przegłosował zniesienie obowiązkowych badań lekarskich dla myśliwych. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk 2628) trafi teraz do Senatu.

czytaj dalej »

« 2 3 4 5 6 7 »