Menu główne:

Jesteś tutaj: Edukacja / Edukacja. Projekty zrealizowane / Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Kampania edukacyjna:
Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Przeglądasz prasę, oglądasz telewizję i okazuje się, że przez cenne przyrodniczo miejsca (rezerwaty, parki narodowe, obszary Natura 2000) zostaną poprowadzone drogi, zbudowane kolejne kompleksy narciarskie bądź mają powstać innego typu inwestycje. Lubisz oglądać Ziemię w internecie, z dalszej perspektywy jest tak malownicza i zróżnicowana. Lecz im bliżej się jej przyglądasz, okazuje się że jej powierzchnia jest „poszatkowana” przez drogi, zabudowę mieszkaniową, obiekty przemysłowe, a postępująca zabudowa, infrastruktura wnika coraz bardziej w miejsca dotychczas dziewicze. Czujesz się bezsilny... Jeżeli nie chcesz jednak dłużej biernie obserwować postępującej degradacji przyrody, weź udział w szkoleniu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych.

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Szkolenie SMPC, Dolina Wapienicy 1998

Szkolenia Strażnicy Miejsc Cennych Przyrodniczo prowadzone są przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot już od 1996 roku. Pierwotnie szkoleniu strażników towarzyszyło powstawanie Mapy Dzikiej Polski – społecznej inicjatywy mającej na celu inwentaryzację przyrodniczą kraju. Nanosząc miejsca cenne przyrodniczo na mapę kraju opierano się m.in. o powstającą w tym czasie Krajową Sieć Ekologiczną ECONET-POLSKA. Zadaniem ówczesnych Strażników było uzupełnianie mapy poprzez zgłaszanie kolejnych miejsc cennych przyrodniczo, ale przede wszystkim, monitorowanie zagrożeń i podejmowanie w razie konieczności działań w obronie tych miejsc.

Wiele miejsc cennych przyrodniczo z Mapy Dzikiej Polski ma obecnie status obszarów Natura 2000. Dlatego też obecnie zmieniła się forma szkolenia Strażników. Dostosowano ją do zmieniającego się prawa i powstałych nowych form ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 (Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków, Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty).

Edukacja Strażników to szkolenie merytoryczne, budzenie motywacji oraz szkolenie medialne do dalszych działań na rzecz ochrony przyrody w szczególności sieci Natura 2000.

Pracownia ma bogate doświadczenie w edukacji ekologicznej, w tym w edukacji dorosłych. Działalność edukacyjna Pracowni była doceniona i wielokrotnie nagradzana. Wiedza, umiejętności i doświadczenie Stowarzyszenia przekazane w trakcie realizacji kampanii edukacyjnej Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych przyczynią się do zapewnienia spójności i integralności miejsc chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Polsce.

Działania w ramach Kampanii podjęliśmy w październiku 2010 r., zakończyły sie w marcu 2012 r. Kampania była realizowana we współpracy z kadrą Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska, Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu fachowców z innych branż. Udział w Kampanii we wszystkich jej działaniach był nieodpłatny, został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobacz zdjęcia z edycji 2011

Więcej informacji: Sylwia Szczutkowska
e-mail: sylwia@pracownia.org.pl

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt „Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych” realizowany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego