Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tematyka i cel

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzą pod okiem wiodących ekspertów z dziedziny klimatologii, prawa, ekonomii, energetyki konwencjonalnej i opartej na odnawialnych źródłach, ochrony zdrowia i środowiska oraz działań medialnych i prowadzenia kampanii społecznych. Osią szkoleń są zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i są przydatne również na innych polach społecznej aktywności.

Motywem przewodnim szkolenia w 2017 jest finansowanie inwestycji, które negatywnie wpływają na klimat i środowisko. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak odkrywać i analizować powiązania między instytucjami finansowymi a szkodliwymi projektami opartymi o paliwa kopalne i dlaczego taka wiedza okazuje się bezcenna w walce o stabilny klimat i bezpieczną przyszłość.